Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Norské cesty z labyrintu násilí

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 16.08.2016 - 31.10.2016
Částka: 130 269 Kč
Organizace: Persefona z. s.

Persefona je přesvědčena o tom, že efektivní eliminace a prevence domácího (DN) a sexuálního násilí (SN), tzn. znásilnění a sexuální zneužívání (SZZ), je možná pouze tehdy, pokud se do ní zapojí všechny zainteresované instituce a organizace, a zároveň pokud k ní budeme přistupovat komplexně, tzn. budeme do řešení této problematiky zahrnovat i práci s osobami násilnými (NO).
Spolupráce a sdílení znalostí a zkušeností z každodenní praxe práce s oběťmi DN, SN i s NO mezi organizacemi na národní i nadnárodní úrovni jsou cestou k naplňování tohoto cíle a zároveň jsou prostředkem ke zkvalitnění poskytovaných služeb.
V rámci studijní cesty do Norska se zástupkyně organizace zúčastní školení školitelů pro práci s filmem Zuřivec, vedeného norskou organizací Alternativ til Vold, aby mohla šířit know-how pro využívání tohoto filmu k edukačním účelům a v terapii v oblasti DN. Ostatní dny budou věnovány exkurzím a studijním návštěvám dalších norských organizací, které se věnují tématu domácího a genderově podmíněného násilí, jako například FMSO nebo Reform.
Inspirace od norských organizací bude sdílena v rámci organizace i mezi dalšími odborníky řešící DN a SN v ČR.