Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.03.2017 - 28.02.2018
Částka: 862 000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Dlouhodobým cílem ČOSIV je podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání ve vzdělávacím systému ČR. V předkládaném projektu bude tohoto cíle dosaženo prostřednictvím přenosu a sdílení dobrých praxí ze zahraničních i tuzemských škol, síťováním a rozvojem vzájemné spolupráce škol a realizací advokačních aktivit směrem k MŠMT a dalším subjektům státní správy a samosprávy. V rámci projektu bychom se chtěli zaměřit na přímou podporu pro školy, rodiče i poradenská zařízení. Rovněž se tohoto cíle budeme snažit dosáhnout prostřednictvím informování veřejnosti – skrze mediální výstupy, infografiky, analýzy a tiskové zprávy k tématu. K informování veřejnosti bude využit pravidelný newsletter, webové stránky i facebook.