Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpora seniorů ohrožených a postižených násilím a týráním

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.10.2014 – 31.12.2015
Částka: 970 659 Kč
Organizace: ŽIVOT 90

Projekt usiluje o pomoc týraným seniorům. V jeho rámci dojde k personálnímu posílení bezplatné nonstop krizové linky pro seniory a ke zvýšení povědomí o této problematice, a to jak u široké veřejnosti, tak i u odborníků a pracovníků v přímé péči o seniory.