Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Posílení spolupráce s Norskem a konference “Skleněný strop”

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 15.05.2015 – 30.06.2015
Částka: 118 740 Kč
Organizace: "Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem"

Hlavním smyslem projektu je prohloubení a rozšíření spolupráce s norským partnerem, organizací Institut for Social Research a dalšími subjekty v Norsku, které řeší komplexně téma diverzity. V rámci posílení bilaterálních vztahů se chceme aktivně zúčastnit konference zaměřené na téma vertikální segregace v rámci firemního managementu. Konkrétně je naším cílem sdílení přístupů, zkušeností,know-how a příkladů praxe v Norsku. Nedílnou součástí projektu budou pracovní bilaterální setkání s účastníky panelové diskuse konference Skleněný strop. Na základě doporučení norského partnera projektu – Institutu for Social Research oslovíme ještě před plánovanou konferencí reprezentanty veřejné správy, měst, zástupce firem a odborníky na danou oblast. Osobní setkání proběhnou bezprostředně po konferenci. Setkání vytvoří základ pro rozvoj další spolupráce, a to nejen v rámci fondu, ale také v rámci projektu Diverzita 2013+ – Bereme ženy na palubu. Studijní cesta přinese nové informace, zkušenosti, kontakty a podněty pro spolupráci, na které chceme dále navázat v rámci vzdělávací cesty projektu Diverzita 2013+ – Bereme ženy na palubu (aktivita D1).