Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 660 582 Kč
Organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti v ČR o problematice nerovného odměňování žen a mužů (tzv. GPG), podnítit celospolečenskou diskusi o tomto závažném společenském jevu a hledat způsoby, jak GPG v ČR předcházet. Na realizaci projektu bude spolupracovat Genderové informační centrum NORA, o.p.s. a Kancelář veřejného ochránce práv. Osvětová kampaň bude celorepubliková. Vznikne 8 videoklipů s respektovanými osobnostmi ČR, které budou využity pro vedení kampaně napříč ČR (ČT, DVTV, kinosály, filmové festivaly, YouTube, sociální sítě). Dále ve všech krajských městech proběhnou osvětové besedy k uvedenému tématu. Kromě osvětových besed pro veřejnost se na jedné střední škole uskuteční projektový den. Další aktivitou realizovanou v krajských městech budou kulaté stoly se sociálními partnery se zaměřením na hledání konkrétních mechanismů pro předcházení GPG. Na základě výstupů z analýzy dostupných dat a zpětné vazby od sociálních partnerů bude zpracován poziční dokument. Pro odbornou veřejnost bude určena mezinárodní konference pod záštitou Kanceláře veřejného ochránce práv. Na konferenci bude navazovat vydání sborníku.