Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Práce s filmem Zuřivec

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 10.08.2016 - 31.12.2016
Částka: 109 540 Kč
Organizace: Arcidiecézní charita Praha

Projekt Práce s filmem Zuřivec zvyšuje kvalifikaci dvou odborných pracovníků ze stávajících služeb zaměřených na domácí násilí a obchod s lidmi prostřednictvím přenesení získaného know-how od norského partnera Alternativ til Vold na české prostředí. Uskutečníme 1 studijní a pracovní cestu do Norska, proškolíme se v práci s filmem Zuřivec. V Norsku navštívíme organizace, specializující se na práci s domácím násilí. Do konce roku 2016 připravíme a zrealizujeme školení pro celkem 50 českých odborníků ve 4 termínech. Zapojíme 2 peer to peer pracovníky a využijeme jejich zkušenosti. Proškolené osoby budou pracovat s filmem s cílovou skupinou osob ohrožených domácím násilím, dokážou ho lépe identifikovat a pracovat s dětmi v zasažených rodinách. Propagace projektu proběhne na webu žadatele, v článku v médiích
a v Bulletinu žadatele.