Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Pražská platforma

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.06.2015
Organizace: Pražské fórum

Cílem projektu je vznik platformy pražských organizací a aktivních občanů, kteří se věnují transparentní a otevřené správě, komunikaci zastupitelů s veřejností a boji proti korupci.
Jednotlivé iniciativy budou svými tématy tvořit celek občanských aktivit v Praze, prezentované společnými webovými stránkami platformy. Základním směřováním je nastartování vzájemného setkávání a výměny informací, které umožní společný postup více organizací, zamezení dublování aktivit a přenos zkušeností z úspěšného výstupu pro podobný případ na jiné části Prahy. Umožní aktivním Pražanům zapojit se do vybraného projektu nebo do dílčích činností, organizacím pak sdílení dobrovolníků.
Projekt tak pomůže pokrýt watchdog hlavního města spoluprácí více partnerů.
Členové platformy získají větší možnost medializace své práce, navzájem pak zdroj zkušeností a know-how.