Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Příležitost pro matky na ubytovnách

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 - 31.05.2016
Částka: 1 113 507 Kč
Organizace: Ratolest Brno, z.s.

“Projekt reagoval na zhoršení poměrů na ubytovnách a v sociálně vyloučených lokalitách v Brně a okolí. Chtěli jsme zlepšit především situaci tamních matek a předškolních dětí.
Pravidelnou terénní sociální práci jsme rozšířili do míst, kde sociální služby nepůsobily. Navázali jsme vztah s obyvateli ubytoven i sociálně vyloučených lokalit, což nám umožnilo orientovat se v dlouhodobých procesech i aktuálním dění a lépe reagovat na jejich potřeby. Zabezpečili jsme předškolní vzdělávání dětem, pro něž z různých důvodů nebylo dostupné (chybějící finance na jízdné a na svačiny; nemožnost doprovodu dítěte z důvodu péče o další děti; neinformovanost rodičů o výhodách předškolního vzdělání z hlediska budoucnosti dětí; nedostatek školek). Zajistili jsme také pravidelné nízkoprahové sociální poradenství – pro řadu našich klientů je bariérou objednávání, čekací lhůta či ukončování spolupráce, pokud se nedostaví na schůzku, což vede k dalšímu zhoršení životní situace.
Veřejnost jsme informovali o životě v podmínkách sociálního vyloučení a o způsobech, jak s lidmi, kteří zde žijí, pracujeme. Odváděli jsme inovativní a v Brně doposud ojedinělou terénní sociální práci s dětmi na ubytovnách. Tyto služby považujeme za akutně potřebné a chceme je dále rozvíjet.”