Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Pro Fair Play

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 31.12.2015
Částka: 6 200 000 Kč
Organizace: Lagardere Active ČR, a.s.

Cílem projektu je pozitivní a statisticky významná celospolečenská změna ve vnímání problematiky rovných příležitostí skrze mohutnou medializaci využívající nejsilnější rádia v ČR a spolupráci lidí. Změna je prokazatelná nezávislým výzkumem trhu.