Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 11 454 894 Kč
Organizace: Bílý kruh bezpečí, z.s.

Projekt si klade za cíl vybudovat specializovanou bezplatnou linku první pomoci odpovídající technicky a kapacitně aktuálním potřebám. Linka bude od 1. 1. 2015 poskytovat v ČR okamžitou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a ženám/mužům postiženým násilím. Cílové skupiny budou monitorovány odděleně. Linka naváže na 13letou zkušenost DONA linky. Podrobněji Příloha A.