Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Rekonstrukce státu 2017

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.04.2017 - 31.12.2017
Částka: 499 901 Kč
Organizace: Frank Bold Society

V této situaci chceme především pokračovat v práci na prosazování zbylých nepřijatých protikorupčních zákonů z našeho programu – rozšíření pravomocí NKÚ a nominačního zákona (odborné nominace do dozorčích rad státních podniků) – a pokračovat v obraně již přijatého a fungujícího zákona o registru smluv.

Chceme sledovat implementaci přijatých zákonů a propagovat jejich dopad a přínos pro otevřenou správu veřejného majetku a průhlednější vedení předvolebních kampaní.

S nadcházejícími volbami souvisí i příprava hodnocení poslanců podle jejich přístupu k protikorupčním zákonům z naší agendy, a náš plán komunikovat veřejnosti přínosy schválených zákonů. Chceme také využít existující spolupráce NNO k ovlivnění politických programů stran cestou odborných doporučení.