Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Rovné příležitosti žen migrantek

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 574 119 Kč
Organizace: Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Projekt usiluje o dosažení rovnosti žen migrantek v ČR, které jsou v kumulovaně diskriminovaném postavení. Základními aktivitami projektu jsou: 1) Analýza politik a praxí z pohledu rovnosti migrantek s kapitolami práce, zdravotní péče a rodinný život včetně sloučení rodiny. Součástí je přenos know-how z Norska a výstupem budou tři analýzy s návrhy řešení/zlepšení situace žen migrantek inspirovanými norskými zkušenostmi, 2) Právní pomoc ženám migrantkám a strategická litigace, jejichž výstupem bude počet podpořených žen a precedentních rozhodnutí, 3) 3 kampaně, jejichž výstupem budou mj. zprávy v médiích, 4) Empowerment a aktivizace žen migrantek, od čehož si slibujeme zapojené ženy migrantky a dobrovolnice a dále web pro krizové situace a konečně 5) lobbying, jehož výstupem budou 3 policy papery s doporučeními a lobby plány.