Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Rovnost 2.0 – romské dívky a chlapci v českých školách

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 1 024 147 Kč
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.

Projekt zvýší povědomí vyučujících na prvním stupni základních škol o genderových a etnických stereotypech, jejich vzájemné provázanosti a negativních dopadech na romské žákyně a žáky. Hlavní aktivity zahrnují výzkumnou analýzu na každé ze šesti zúčastněných škol, na základě které, připravíme metodický materiál, pro využití jednotlivými pedagogy a pedagožkami. Těmito a dalšími aktivitami posílíme rovné příležitosti romských dívek a chlapců na základních školách.