Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Rovnost žen a mužů ve veřejném životě – inspirace z Norska

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 131 186 Kč
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.

Cílem studijní cesty do Norska je posílit odborné zázemí Fóra 50 % a zefektivnit tak prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a uplatňování gender mainstreamingu ve městech a obcích v ČR. Získané poznatky budou jednak prezentovány české veřejnosti, jednak zapracovány do obsahu vzdělávacích programů organizace zaměřených, jak na veřejnou správu, tak na politické strany i jednotlivé političky.