Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Školení školitelů s Alternativ til Vold

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 10.08.2016 - 31.10.2016
Částka: 85 880 Kč
Organizace: THEIA - krizové centrum o.p.s.

Projekt je zaměřen na proškolení pracovníků organizace v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. V rámci tohoto školení proběhne dvoudenní školení pracovníků a jeden den bude věnován studijním návštěvám norských organizací, které se věnují problematice domácího násilí a práci s obětmi, ale i pachateli tohoto násilí. Cílem školení je zajistit šíření know-how pro využívání filmu Zuřivec k edukačním účelům a v terapii oblasti domácího násilí. Dalším cílem je seznámit se s organizacemi pracujícími v oblasti domácího násilí, navázat s nimi vztahy a získat příklady dobré praxe pro jejich další využití.