Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 630 000 Kč
Organizace: THEIA - krizové centrum o.p.s.

Projekt je zaměřen na snížení výskytu domácího násilí v Jihočeském kraji, a to prostřednictvím systematické práce s násilnými osobami. Vznikne platforma organizací a institucí, kterých se toto téma dotýká. Mezi nimi bude docházet k výměně informací a předávání informací násilným osobám o možnostech pomoci, které se jim v regionu nabízí. Cílem je využití těchto služeb vyšším počtem násilných osob. Kromě odborné veřejnosti budou tyto informace distribuovány i směrem k široké veřejnosti. Studie ukazují, že práce s násilnými osobami v oblasti prevence je účinná a dochází tak ke snížení výskytu domácího násilí. Výstupem projektu je tedy funkční platforma, práce s násilnými osobami a realizovaná informační kampaň.