Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Spektrum rozvoje žen

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 29.02.2016
Částka: 251 799 Kč
Organizace: Spiralis

Cílem projektu je posílit spolupráci organizací, které se zabývají rovností mužů a žen. Cíle projekt dosahuje vytvořením platformy pro spolupráci mezi subjekty, experty i odbornými skupinami, které se dlouhodobě profesně zabývají rovností žen a mužů. Od června 2015 do února 2016 se zapojí systematicky do tematické platformy minimálně 20 subjektů. Platforma bude fungovat prostřednictvím pěti pracovních tematických skupin, uskuteční se 5 odborných workshopů, závěrečná konference, vznikne webový portál s odbornými materiály k tématu vzdělávání a rozvoje žen. Vznikne 20 mediálních výstupů na téma rovnosti žen a mužů během projektu založených na partnerské spolupráci a 5 nových tematických projektů v oblasti rovnosti žen a mužů, na nichž se podílí a spolupracuje minimálně 20 organizací aktivních v oblasti rovných příležitostí mužů a žen.