Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Stipendium (nadační příspěvek) pro romské vysokoškolské studenty a studentky 2016/2017

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.09.2016 - 31.08.2017
Částka: 431 990 Kč

Ze stipendia je hrazen příspěvek na studium na vysoké škole, případně školné, a jazykový kurz. Studenti dále ve školním roce 2016/2017 absolvují dobrovolnickou službu v nestátní neziskové organizaci a pracovní stáž a spolupracují průběžně se svým mentorem/kou. Konkrétní výše stipendia pro jednotlivé studenty a studentky je uvedena ve výroční zprávě nadace za daný rok.