Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Stipendium (nadační příspěvek) pro romské vysokoškolské studenty a studentky 2017/2018

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.09.2017 - 31.08.2018
Částka: 253 355 Kč

Ze stipendia je hrazen příspěvek na studium na vysoké škole, případně školné, a jazykový kurz. Studenti dále ve školním roce 2017/2018 absolvují dobrovolnickou službu v nestátní neziskové organizaci a pracovní stáž a spolupracují průběžně se svým mentorem/kou. Konkrétní výše stipendia pro jednotlivé studenty a studentky je uvedena ve výroční zprávě nadace za daný rok.