Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Stop kybernásilí na ženách a mužích

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 237 759 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Projekt reaguje na velmi aktuální problém násilí páchaného v prostředí internetu a jeho dosud neřešené genderové aspekty a nedostatky v systémovém řešení pomoci obětem. Prostřednictvím výzkumu a analýzy stávající situace přinese projekt konkrétní doporučení jak zlepšit a zefektivnit pomoc obětem, a tím dosáhnout snížení výskytu násilí na ženách a mužích. Doporučení budou určena tvůrcům politik a poskytovatelům přímé pomoci, policejním složkám, právníkům/čkám, soudcům/kyním atd.