Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Studijní cesta ATV – BF

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 17.08.2016 - 31.10.2016
Částka: 64 250 Kč
Organizace: SPONDEA, o.p.s.

Hlavním cílem projektu je standardizace práce a aktualizace metodik práce s původci domácího násilí ve Spondea, o.p.s. ve spolupráci s odborníky z norské organizace ATV prostřednictvím sdílení pracovních zkušeností, pracovních postupů, metodik a příkladů dobré praxe. Dílčím cílem je proškolení odborníků Spondea, o.p.s. zabývajícími se problematikou domácího násilí pro využívání norského výukového filmu Zuřivec se zaměřením na propagaci jeho využití v prostředí České republiky. Nástrojem pro realizaci těchto cílů je studijní a pracovní cesta do Norska. Výstupem budou aktualizované a doplněné standardy a metodiky pro práci s původci domácího násilí ve Spondea, o.p.s., proškolený terapeut původců DN ve Spondea, o.p.s. a proškolený terapeut pro školení využití filmu Zuřivec.