Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Studijní cesta do Norska za rovným odměňováním, reprezentací a gender mainstreamingem

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 102 320 Kč
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.

V projektu bude provedena studijní cesta, s cílem získat informace a navázat spolupráci s norskými partnery zabývajícími se tématy obdobnými, jež jsou klíčová pro genderový program Otevřené společnosti. Konkrétně:
– gender mainstreaming, jako téma zahrnující obecně prosazování genderové rovnosti do politik na všech možných úrovních, včetně organizace vlastní či školství (návaznost na projekt zOSF).
– gender pay gap, jako téma, které rezonuje s nastaveným genderovým programem i projekty, jež byly Otevřenou společností vedeny, či aktuálně probíhají.
– reprezentace a zastoupení žen, jako téma jemuž je věnována pozornost v rámci priorit genderového programu, bylo zpracováno v projektu podpořeném z programu Dejme (že)nám šanci(OS partnerská organizace).
Cílem studijní cesty je i přenos dobré praxe v identifikovaných oblastech, přičemž výsledkem bude vytvoření informačního materiálu pro cílové skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň, zaměstnavatelů (1000 letáků), a tisková zpráva pro zasažení veřejnosti. Distribuce letáků bude provedena přímo cílovým skupinám (v rámci dalších aktivit Otevřené společnosti) a tak dojde k jejich přímému zasažení.