Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Studijní cesta do Norska

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 116 700 Kč
Organizace: Ratolest Brno, z.s.

Projekt je zaměřen na získávání informací o práci se sociálně vyloučenými ženami v Norsku. Získané poznatky o konkrétních metodách a příklady dobré praxe chceme implementovat při další práci s cílovou skupinou v Ratolesti Brno. Předávání know-how proběhne formou workshopů, seminářů a konzultací v Norsku.