Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

TD020277 Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2014 - 30.09.2015
Částka: 300 000 Kč
Organizace: Vysoká škola ekonomická v Praze

Cílem projektu je navrhnout nový postup pro publikaci vybraných dat z Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) dle principů otevřených a propojitelných dat. Vybraná data z IISSP budou v rámci projektu převedeny do otevřené a propojitelné podoby dle navrženého postupu a budou propojena na další související data VS ČR. Navržené postupy budou na základě nabitých zkušeností zobecněny do podoby certifikované metodiky tak, aby je bylo možné aplikovat v dalších doménách VS ČR.