Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 6 394 986 Kč
Organizace: Akademie HK PK, o.p.s.

Česká republika patří v evropském měřítku k zemím s velice podprůměrným zastoupením žen v technických a ICT oborech, což přináší řadu negativních důsledků v hospodářské a společenské oblasti. Hlavním cílem je eliminace genderové segregace v technickém vzdělávání prostřednictvím komplexního souboru aktivit zaměřených na studentky ZŠ a gymnázií, jejich rodiče i vyučující a vytvoření silného partnerství hlavních relevantních aktérů na regionální úrovni.