Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Transparentnost městských společností

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 18.06.2014 – 28.02.2015
Částka: 300 000 Kč
Organizace: Oživení, o. s.

Projekt se snaží reagovat na problém nízké transparentnosti obchodních společností ovládaných místními samosprávami (MOE) formulací a popularizací žádoucího modelu transparentnosti MOE, který je proveditelný v rámci samostatné působnosti samospráv.