Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Transparentnost nakládání s DNA jako nezbytný předpoklad zdravé společnosti.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 02.06.2014 – 01.06.2015
Částka: 260 000 Kč
Organizace: Iuridicum Remedium, o.s.

Cílem projektu je zvýšit transparentnost využívání údajů o DNA ve státní správě a zlepšit možnosti občanů kontrolovat a ovlivnit to, jak je s jejich DNA nakládáno. Cílem je prosazení zákona o analýzách DNA a úpravy pravidel využívání krevních vzorků novorozenců získaných během novorozeneckého screeningu.