Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Tři pilíře bezpečí

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 417 730 Kč
Organizace: ACORUS, o.s.

Cílem projektu je vybudovat inovativní systém práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím (DN). Principem je oddělená práce s původcem DN, osobou ohroženou a dítětem- svědkem DN (Tři pilíře). Tyto tři pilíře vytvoří pro dítě bezpečný most v bouři rozchodu rodičů v důsledku DN.
K dosažení těchto cílů usilujeme o:

  1. otevření centra komplexní pomoci Tři pilíře pro děti ohrožené DN při o.s. Acorus. Dětem zde bude poskytována účinná pomoc, podpora,terapie i ochrana před další viktimizací.
  2. zpracování odborných a metodologických materiálů
  3. vznik odborné platformy pro práci s celou rodinou ohroženou DN
  4. vznik odborné studie o vlivu DN na psychosociální vývoj dětí
  5. zlepšení informovanosti o vlivu DN a možnostech pomoci.

Tyto nástroje zefektivní pomoc rodinám ohroženým DN – bude fungovat systém práce s celou rodinou ohroženou DN. V důsledku toho se sníží aktuální výskyt DN i transgenerační přenos vzorců chování tzn., že dojde ke snížení výskytu DN i v budoucnosti.