Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Tváře lásky

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 345 000 Kč
Organizace: Arcidiecézní charita Praha

Projekt Tváře lásky pro děti a mladistvé od 12 do 26 let vyrůstající v ústavní péči či v péči OSPOD je zaměřený na prevenci násilí a obchodu s lidmi. Funguje na bázi komunitní spolupráce Poradny Magdala, která se zabývá domácím násilím a obchodem s lidmi, Pražskou VŠ psychosociálních studií, dětského domova a výchovného ústavu, NNO a státní správy. Navázání mezioborové spolupráce je cílem projektu, stejně jako snížení násilí na ženách a na mužích. Programem projde nejméně 110 dětí z cílové skupiny, proběhne nejméně 96 setkání, bude vytvořen vzdělávací modul, bude proškoleno nejméně 15 studentů, 4 lektoři, z toho 2 ze státní správy, 10 pracovníků dětského domova, bude vybudováno lepší povědomí a budou vytvořeny příklady dobré praxe se zapojením cílové skupiny.