Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

U4 – Studijní cesta do Norska

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.04.2016 - 01.06.2016
Částka: 97 200 Kč
Organizace: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TI-CZ) realizuje v současnosti projekt „Neúplatné ženy? Genderové dimenze korupce“ zaměřený na výzkum genderových aspektů korupce na národní úrovni. Tomuto tématu se v ČR dosud žádná protikorupční organizace nevěnovala.

Předkládaná iniciativa si klade za cíl posílit a rozšířit praktické zkušenosti se zpracováním a pojetím genderových aspektů korupce jako součásti protikorupční strategie, a to formou bilaterální spolupráce/studijní cesty do norské organizace U4 (Anti-Corruption Resource Centre). Ta se analyzováním genderových aspektů korupce zabývá na mezinárodní úrovni a disponuje řadou expertů s významnými zkušenostmi. Prostřednictvím workshopu budou projektovému týmu TI-CZ předány poznatky týkající se nejlepší praxe při zavádění protikorupčních opatření zohledňujících hledisko genderu v Norsku i mezinárodně, které TI-CZ zpracuje formou volně využitelné studie.