Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Účast na školení školitelů s ATV

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 10.08.2016 - 30.09.2016
Částka: 45 916 Kč
Organizace: Thomayerova nemocnice

V rámci projektu se PhDr. Markéta Hrdličková, PhD. bude ve dnech 14. – 16. 9. 2016 účastnit školení školitelů pro práci s filmem Zuřivec, které povede norská organizace Alternativ til Vold v Norsku (ATV). Cílem školení je proškolit odborníky z České republiky a zajistit tak šíření know-how pro využívání filmu Zuřivec k edukačním účelům a v terapii v oblasti domácího násilí.
Školení bude zahrnovat sdílení zkušeností s využíváním filmu a základní koncept, podle kterého bude PhDr. Hrdličková školit další odborníky v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Součástí třídenní cesty je mimo školení školitelů a workshopu (2 dny) i studijní návštěva v norských organizacích (1 den), které se věnují tématu domácího a genderově podmíněného násilí. Vzhledem k počátku a konci školení bude cesta zahájena dne 13. 9. 2016 a ukončena dne 16. 9. 2016.