Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Více zeleně pro Olomouc

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 07.07.2014 – 30.06.2015
Částka: 96 000 Kč
Organizace: Hnutí DUHA Olomouc

Projekt Více zeleně pro Olomouc usiluje o zkvalitnění péče o městskou zeleň v Olomouci prostřednictvím vyšší míry informovanosti a zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů (správní řízení, územní plánování). Projekt bude probíhat ve dvou paralelních kampaních. Cílem první kampaně je mobilizace olomoucké veřejnosti a vytvoření sítě dobrovolníků, kteří se společně s námi budou účastnit správních řízení týkajících se kácení zeleně ve městě. Cílem druhé kampaně je záchrana největší plochy zeleně v Olomouci – tzv. Neředínského horizontu prostřednictvím mobilizace veřejnosti, za pomoci které chceme využít všech zákonných cest k ovlivnění budoucího využití této lokality.