Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Voda v krajině Beskyd

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 31.08.2016
Částka: 155 000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

Voda je základ života a vodou ovlivněná stanoviště patří k druhově nejpestřejším místům. Vhodnými zásahy dojde k záchraně některých zanikajících podmáčených lokalit, na odlehlých místech bude zlikvidována invazní rostlina křídlatka, pro obojživelníky budou obnoveny drobné tůně. Do úklidu a méně náročných aktivit budou zapojeni dobrovolníci, příp. studenti škol a dojde tak k vhodnému propojení teoretické a praktické ochrany přírody, s výkladem přímo na místě. O důležitosti vodních prvků v krajině budou pro základní školy připraveny prezentace a nabídnuta rovněž terénní exkurze, čímž bude podpořena edukační role projektu.