Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Využití licencí Creative Commons při otevírání radnic

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 31.08.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Iuridicum Remedium, o.s.

Projekt se zaměří analýzu možností využití, sestavení metodických doporučení a na následné prosazování využívání veřejných licencí Creative Commons pro kultivaci zpřístupňování autorsky chráněného obsahu produkovaného obcemi, jejich příspěvkovými organizacemi, jakož i na prosazení povinnosti publikovat výstupy projektů finančně podpořených obcemi pod licencemi Creative Commons.
Pilotní analýza a realizační fáze projektu bude provedena v rámci Prahy, ve spolupráci s pražskou samosprávou. Následně budou zobecněna metodická doporučení pro využití CC licencí i pro další města a obce.