Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Výzkum zavádění obědů zdarma ve školách a školkách

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 13.03.2017 - 30.06.2017
Částka: 205 000 Kč
Organizace: MEDIAN, s.r.o.

Realizace výzkumu zavádění obědů zdarma ve školách a školkách
– základní zmapování aktuálního stavu v ČR včetně příkladů dobré praxe ze zahraničí
– hloubkové rozhovory s hlavními aktéry (MŠMT, MPSV, NNO, ZŠ a MŠ)
– online výzkum mezi školkami a školami
– výzkum podpory ve veřejnosti