Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Vzdělávání přede-vším

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.08.2017 - 28.02.2018
Částka: 400 000 Kč
Organizace: EDUin, o.p.s.

Pokračování práce koordinační skupiny v období voleb do Poslanecké sněmovny a mediální práce zaměřená na prosazování témat spojených se společenskou soudržností.