Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Z labyrintu násilí

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.02.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 680 000 Kč
Organizace: Persefona z. s.

Vizí naší organizace formující všechny aktivity projektu je společnost vnímavá k projevům násilí ve vztazích.

Naším cílem je snížení výskytu domácího násilí (DN), sexuálního násilí (SN), tzn. znásilnění a sexuální zneužívání (SZZ), ve společnosti pomocí kvantitativního i kvalitativního rozšíření služeb obětem a zvýšení kapacity terapie násilných osob (NO). K optimalizaci řešení DN, SN, a terapie NO, chceme přispět skrze zvyšování citlivosti zainteresovaných profesních skupin a posílením jejich zájmu o tyto oblasti.

Iniciujeme vznik brněnského interdisciplinárního týmu k řešení problematiky SN (IDT SN), v rámci kterého budeme sdílet dobrou praxi a rozvíjet své znalosti, za účasti Norského partnera.

Celostátní sociologický průzkum, zaměřený na DN, SN a NO přinese cenná data, která budou prezentována široké odborné, studentské i laické veřejnosti, a zároveň budou využita v rámci procesu řešení DN a SZZ a práci s NO. Získané informace budou využity v rámci mediální kampaně zaměřené za změnu postojů společnosti k násilí ve vztazích.

Aktivity celého projektu vychází z reálných potřeb, a právě ve svém souhrnu přispějí k požadovaným společenským změnám