Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Za vzděláním společně

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.10.2016 - 01.10.2017
Částka: 330 236 Kč

Cílem projektu je dlouhodobě podpořit sociální začlenění, zpřístupnění cesty ke kvalitnímu vzdělávání a pozitivní rozvoj psychosociálních dovedností znevýhodněných dětí, zvýšení sebevědomí rodičů a jejich kompetencí k řešení potíží spojených se vzděláváním dětí, proškolení pracovníků školky.

Cílovou skupinou jsou jinde neorganizované děti předškolního věku a jejich rodiče, pedagogičtí pracovníci školky.

Klíčovými aktivitami projektu jsou zapojení romského asistenta do vzdělávání znevýhodněných dětí, vytvoření předškolního klubu pro rodiče dětí, vzdělávací aktivity pro pracovníky školky (školení, exkurze do vyloučených lokalit).