Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Zákonomat

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.04.2015 – 31.12.2015
Částka: 50 000 Kč
Organizace: Zákonomat

Zákonomat je platforma umožňující veřejnosti zlepšovat stávající
a vytvářet nové zákony České republiky. Zákonomat sbírá nápady veřejnosti, s vámi a odborníky je vylepšuje a ty nejlepší doručuje politikům jako připravené návrhy zákona.