Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Zapojení veřejnosti do komunikace s libereckou radnicí

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.08.2015 – 29.02.2016
Organizace: Krajské protikorupční pracoviště o.p.s.

Cílem projektu je zajistit větší zapojení veřejnosti v Liberci do rozhodování o záležitostech rozvojových a investičních plánů. Díky tomu budou mít občané větší dohled nad vynakládáním peněz z městského rozpočtu, což přispěje ke zmenšení prostoru pro korupci a klientelismus.Tento cíl budeme prosazovat pomocí dvou nástrojů a to vytvořením systému pravidelných interakcí mezi zastupiteli a voliči a vytvořením mechanismů pro pravidelné zapojování veřejnosti do plánů v oblasti podpory evropských dotací zejména Integrovaného plánu rozvoje území (IPRU) v programovém období Evropské unie 2014 – 2020.