Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Ženy a muži v rovnováze

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 8 850 348 Kč
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.

Projekt reaguje na znevýhodnění žen v přístupu k rozhodování a nedostatečné zohledňování jejich potřeb (gender mainstreaming). Souvislost mezi oběma problémy bude prozkoumána. Globální cíl: systémová změna na základě výzkumů, osvěty a práce s klíčovými aktéry.