Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Ženy na vedlejší koleji (?)

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 7 084 206 Kč
Organizace: SDRUŽENÍ PRO INTEGRACI A MIGRACI

Projekt se týká migrantek ve středním a vyšším věku. Chce vyrovnat jejich postavení, posílit práva, pomoci s důchody, skloubit rodinu a práci, zjistit míru integrace, srovnat je s vrstevnicemi z majority. Přiblíží gender v migraci veřejnosti, posílí spolupráci subjektů, podnítí stát ke změnám. K tomu povede výzkum, analýza politik, kurz pro studenty, kampaň, prosazování individuálních práv, advokacie, lobbying, networking. Výstupy: publikace, analýza, metodické listy, manuál, sociální spot aj.