Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 819 000 Kč
Organizace: Multikulturní centrum Praha, z.s.

Tento projekt, který zahrnuje výzkumné, pedagogické a publikačně-komunikační části, se zaměří na proměny práce a pracovních podmínek v odvětví obchodu. Jedná se o odvětví s vysokým podílem zaměstnaných žen a rovněž vykazuje rostoucí zastoupení práce zahraničních pracovnic a pracovníků. Projekt se zaměří na problematické aspekty práce v obchodech spojené s agenturním zaměstnáváním, tlakem na snižování nákladů, či negativními dopady flexibility vyžadované zaměstnavateli po domácích a zahraničních pracovnicích a pracovnících. Projekt ve spolupráci s akademickým prostředím (FHS UK), odbory a relevantními aktéry státu přispěje k prohloubení diskuze o problémech zaměstnávání žen a cizinců.