Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Zkušenosti s nerovným odměňováním žen a mužů v Norsku

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 08.08.2016 - 30.09.2016
Částka: 77 000 Kč
Organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Studijní cesta 3 expertů/ek z Genderového informačního centra NORA navazuje přímo na projekt podpořený grantem z programu Dejme ženám šanci. Konkrétně na projekt „Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!“.

Tříčlenný expertní tým z GIC NORA navštíví v Norsku organizaci KUN Center for Gender Equality, která se systematicky věnuje tématu nerovného odměňování žen a mužů (GPG). Dále proběhne setkání s expertkou Kristinou Jullum Hagen z Confederation of Norwegian Enterprise, tedy zástupkyní další organizace, pro niž je GPG předmětem zájmu.

Cílem studijní cesty je seznámit se blíže s norskou zkušeností v oblasti nerovného odměňování žen a mužů a zejména s iniciativami v oblasti snižování a předcházení GPG.

Výstupem projektu bude navázaná spolupráce se dvěma norskými organizacemi, které se zabývají tématem GPG. Projekt také přispěje k prohloubení znalostí odborných pracovníků a pracovnic GIC NORA v oblasti nerovného odměňování žen a mužů.Získané znalosti budou využity při další odborné práci s tématem GPG v České republice.