Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Zkuste to jako my

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 31.12.2015
Částka: 46 740 Kč
Organizace: Oblastní charita Šluknov

Oblastní charita Šluknov by ráda preventivně zmírnila projevy nenávisti xenofobie a jejich dopady v lokalitě Šluknov a v některých případech i v ČR.Rádi bychom ukázaly na příkladech,že Rom,Čech i případně jiné etnikum spolu mohou spolupracovat vzájemně si pomáhat, přistupovat jeden k druhému bez předsudků a každý jednotlivec dokáže obohatit toho druhého a být přínosný pro celou věc jak z hlediska kulturního, tak duševního.Preventivně zabránit projevům nenávisti pramenících z desinformací o Rómském etniku, kultuře.Cílovou skupinou, na kterou bude mít projekt nevětší dopad, je především mládež.Posílíme sebevědomí Romů,kteří jsou v mnoha případech ze sociálně slabých rodin,v praktických dovednostech potřebných pro region a sblížíme kultury při společné tvorbě.Výše uvedené zrealizujeme pro mládež a rodiny ve Šluknově a okolí,ve městě se sociálně vyloučenými lokalitami a sociálně nepříznivými podmínkami zvláště pro Romské etnikum.Naším záměrem je natočit několik krátkých videí kde spolupracují etnika: Rom a Čech na přípravě pokrmu,vaří, pečou česká, romská jídla a sdělují, informace o tradicích,kulturních zvycích.Video produkujeme veřejnosti