Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Zkvalitnění psychologických a právních služeb pro aktéry domácího násilí prostřednictvím bilaterální spolupráce

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 13.02.2015 – 30.06.2015
Částka: 65 460 Kč
Organizace: SPONDEA, o.p.s.

Cílem projektu je oboustranný přenos zkušeností v rámci poskytování advokátních a psychologických služeb v neziskovém sektoru a zároveň posílení vzájemné bilaterální spolupráce tak, aby mohla trvat i po ukončení projektu.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím odborné stáže dvou odborníků společnosti SPONDEA v norském krizovém centru v Oslo. Seznámení se s advokátními službami proběhne jak ve vztahu ke klientovi, tak ve vztahu k odborné veřejnosti. Výstupem bude konfrontace stávající metodiky pro poskytování advokátních služeb klientům s metodikou norských partnerů. Pro zkvalitnění psychologických služeb bude přenesena do českého prostředí publikace a film Sinna Mann. Účastníci stáže budou seznámeni se způsobem použití této knihy při terapeutické práci s dětmi.
Udržitelnost výstupů projektu bude docílena prostřednictvím následného workshopu v organizaci SPONDEA, kde budou další odborníci seznámeni s novými možnostmi advokátních a psychologických služeb pro aktéry domácího násilí v ČR.