Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 311 465 Kč
Organizace: Alternativa 50+, o.p.s.

Cílem projektu je zlepšit postavení žen, jejichž postavení je ovlivněno genderovou a věkovou diskriminací a sociálním znevýhodněním, a pečujících osob. Budou analyzovány veřejné politiky na úrovni jejich koncepce i realizace v sociální a pracovně-právní oblasti z hlediska rovných příležitostí žen a mužů a věku. Vedle toho bude analyzována pracovně-právní, antidiskriminační a sociální legislativa. Na tuto analýzu bude navazovat tvorba návrhu změn pro zlepšení postavení žen v různých věkových skupinách v české společnosti v sociální a pracovně-právní oblasti. Advokační a lobbingová činnost se zaměří na rozšiřování rodinné politiky i mimo období mateřské a rodičovské dovolené (např. podpora pečujících o jiné závislé osoby než děti) a změnu legislativy. Specifickou a zcela inovativní oblastí bude prosazování zákona o sociálním bydlení, který má významné genderové konotace. Projekt posílí práva žen v marginalizovaném postavení a antidiskriminační legislativu i praxi.