Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

1. pražský geodata hackathon – případová studie

Rok vydání: 2015
Organizace: Nadace OSF
Programová oblast:
Publikace ke stažení:

Cílem víkendového programovacího maratonu bylo otevřít pražská geodata komunitě IT nadšenců a podpořit vznik nových digitálních služeb. Hackathon ukázal, že otevřenost se vyplatí – nastartuje vznik nových služeb, ukáže netušený potenciál dat i invenční propojení různých zdrojů a v neposlední řadě poskytne odbornou zpětnou vazbu ke kvalitě a dostupnosti dat. Případová studie stručně shrnuje proč jsme se programovací maraton rozhodli uspořádat, co přinesl a co obnáší podobnou akci uspořádat.