Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Zpráva pro Výbor ministrů Rady Evropy – naplňování rozsudku D.H. a ostatní proti České republice

Rok vydání: 2018
Organizace: Nadace OSF
Programová oblast: Vzdělání dětí a mladých lidí
Publikace ke stažení:

Evropský soud pro lidská práva označil v roce 2007 praxi nadměrného označování romských dětí jako dětí s mentálním postižením a jejich následné zařazení do tehdejších zvláštních škol za protiprávní. I ve školním roce 2017/2018 tvoří romské děti přibližně jednu třetinu ze všech dětí, které jsou vzdělávány jako děti s lehkým mentálním postižením. Výbor ministrů Rady Evropy sleduje naplňování rozsudku a umožňuje organizacím občanské společnosti podávat vlastní zprávy o průběhu implementace. V Nadaci OSF jsme ve spolupráci s Open Society Justice Initiative podali v dubnu 2018 zprávu k naplňování rozsudku D.H. a ostatní proti České republice.