Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Efektivnost fungování kontrolních systémů veřejných zakázek v České republice

Rok vydání: 2009
ISBN: 978-80-87123-10-2
Organizace: Transparency International ČR
Programová oblast: Fond Otakara Motejla
Publikace ke stažení:

Výzkumná studie Transparency International ČR je založená na souboru dat o šetřeních antimonopolního úřadu. Publikace přináší i doporučení pro zefektivnění systému zadávání veřejných zakázek. Byla vydána za podpory Nadace OSF.